เลิกทน ‘มาร์ติเนซ’ อาจใช้ไม้แข็งสไตรค์ซ้อมกดดันซบผี