เลิกง้อ โฟฟาน่า หึ่งสิงห์ใคร่ครวญคว้า ‘แท็ปโซบา’ หลังห้างยา