สไตล์เดียวกัน ‘โบเว่น’ รับมี ‘บังโม’ เป็นแรงบันดาลใจ